O czym przeczytasz w tym artykule:

 

  • Skala problemu
  • Co może zmienić kompleksowa termomodernizacja?

Wsamym tylko województwie lubuskim 120 tys. budynków mieszkalnych to budynki jednorodzinne. Do tej pory nie były one objęte żadnym programem termomodernizacji, również dlatego, że ich mieszkańców – właścicieli domów uznawano za zbyt bogatych, by im pomagać. Tymczasem większość domów jednorodzinnych w Polsce, zwłaszcza tych znajdujących się na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, posiadają ludzie niezamożni, z trudem wiążący koniec z końcem. Nie stać ich na remonty i poprawę standardu energetycznego swoich (często starych) domów, choć dzięki temu mogliby bardzo zmniejszyć wydatki na ogrzewanie i znacząco poprawić stan swoich domowych budżetów.

3,6 miliona domów do termomodernizacji

Jak duża jest skala problemu, świadczą liczby. Gdyby docieplić 3,5 mln budynków jednorodzinnych we wszystkich gminach wiejskich w Polsce to w skali całego kraju każdego roku można by spalić o 1,6 mln ton węgla mniej, a ponad 4 miliardy złotych pozostałoby w kieszeniach ludzi, a dodatkowo w ich domach byłoby cieplej i bardziej komfortowo.

Nie tylko w miastach nie ma czym oddychać

Hydroponika i farmy wertykalne – jak wykarmić aglomeracje?

W miastach mamy wszystko, czego potrzebujemy – pracę, rozrywkę, relaks, opiekę zdrowotną, edukację. Nic dziwnego, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat około 60% populacji przeniesie się właśnie do miast. Jak wykarmić szybko zaludniające się aglomeracje, skoro terenów uprawnych i rolników ubywa, a zawirowania pogodowe coraz częściej niszczą plony?

Zobacz więcej

Skala problemu

Domy jednorodzinne stanowią w Polsce większość, bo ponad 82% wszystkich budynków. Mieszka w nich ponad 50% społeczeństwa naszego kraju. Zdecydowana większość z nich, zarówno w terenach wiejskich, jak i w miastach powstała w czasach PRL-u lub jeszcze wcześniej. W przypadku województwa lubuskiego aż 75% budynków mieszkalnych wybudowano przed 1989 rokiem. Najczęściej w ogóle nie mają izolacji lub mają jej bardzo mało, zaledwie kilka centymetrów, a skutkiem tego są ogromne straty ciepła przez ściany i dachy. To oznacza, że aby je ogrzać, trzeba dużych ilości paliwa. Co więcej zdarza się, że mieszkańców nie stać nawet na te najtańsze i bardzo szkodliwe, więc palą tym, co znajdą pod ręką. Dlatego ze względu właśnie na wysokie koszty ogrzewania, mieszkańcy świadomie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, lub ogrzewają tylko niektóre, rezygnując z komfortu.

Z powodu biedy, ale i nieświadomości, wiele domów jednorodzinnych ogrzewanych jest przy pomocy nieefektywnych starych kotłów, opalanych najgorszymi gatunkami węgla, lub odpadami węglowymi. Pozornie to oszczędność, bo paliwo jest tanie. Jednak jest również niskokaloryczne, więc trzeba go zużyć o wiele więcej niż dobrego węgla w wysokosprawnym kotle. Paląc byle czym szkodzi się zdrowiu sobie i sąsiadom, zanieczyszczając niskimi emisjami całą okolicę. Tracimy wszyscy, bo negatywne skutki zdrowotne oznaczają zwiększone koszty opieki zdrowotnej, ponoszone przez całe społeczeństwo. To tylko niektóre z wniosków z raportu Szóste Paliwo, przygotowanego przez firmę ROCKWOOL. Zdaniem ekspertów ROCKWOOL Polska, im gorszy standard energetyczny budynków, tym więcej paliw trzeba spalić. Im mniej zamożne społeczeństwo, tym częściej sięga po najtańsze rozwiązania, które emitują najwięcej szkodliwych, a często i trujących substancji. To właśnie tym ludziom należy się największa pomoc i uświadomienie, że termomodernizacja zmienia tę sytuację trwale i z pożytkiem dla wszystkich, czyli zarówno właścicieli i mieszkańców domów, jak ich otoczenia oraz całego społeczeństwa.

Co może zmienić kompleksowa termomodernizacja?

Co może zmienić kompleksowa termomodernizacja?

W Polsce przeprowadzanie termomodernizacji niewielkich budynków, w szczególności domów jednorodzinnych, jest stosunkowo rzadkie. Główną barierą są ograniczone możliwości ich sfinansowania przez prywatnych właścicieli. Dotychczasowe programy wsparcia, choć i tak niewystarczające, były kierowane prawie wyłącznie do właścicieli budynków wielorodzinnych lub publicznych. Budynki jednorodzinne stanowiły zaledwie 3% beneficjentów państwowego funduszu termomodernizacji. Tymczasem powszechna termomodernizacja domów jednorodzinnych nie tylko trwale zmniejszyłaby zapotrzebowanie na ciepło i paliwa, dzięki czemu ludzie oszczędzaliby pieniądze, ale również wpłynęłaby na poprawę komfortu życia, jakości powietrza i środowiska, a przy tym napędziłaby rozwój lokalnych firm i zatrudnienia na obszarze całego kraju.

Na kwestię termomodernizacji warto spojrzeć jeszcze szerzej. Poddanie termomodernizacji jednego domu jednorodzinnego poprawia komfort życia jednej rodziny. Jednak jeżeli termomodernizacji poddanych zostanie kilka milionów istniejących polskich domów, rocznie zaoszczędzilibyśmy prawie 1 mld m³ gazu oraz ponad 1,6 mln ton węgla – z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i środowiska.

Zostaw komentarz