O czym przeczytasz w tym artykule:

 

  • Smog
  • Po pierwsze odpowiednia izolacja
  • Poprawa jakości powietrza oraz stymulacja rynku pracy
  • Zgodnie z unijnymi dyrektywami

Kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych pozwala rozwiązać problem smogu w Polsce, ale to także coś więcej. Odpowiednie jej przeprowadzenie oraz stymulacja instrumentami finansowymi pozwala utworzyć nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy, poprawić efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, a to w dobie kryzysu może mieć strategiczne znaczenie.

Smog

Smog

W Polsce wybudowanych jest 5,5 miliona budynków jednorodzinnych, z czego 3,6 mln to domy nieocieplone lub słabo ocieplone. Jest to ogromny problem zarówno z perspektywy finansowej (ubóstwo energetyczne), jak i zdrowotnej (smog i emisja dwutlenku węgla). Źle izolowane budynki są uważane za główną przyczynę smogu w Polsce.

Po pierwsze odpowiednia izolacja

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza należy zacząć od podstaw, czyli od remontu i profesjonalnego ocieplenia domu. Zmniejszenie jego energochłonności poprzez prawidłową izolację, następnie wymiana źródeł na bardziej sprawne oraz dostosowanie ich do lokalnych warunków – to nieodzowny proces zmierzający w kierunku poprawy jakości powietrza.

Poprawa jakości powietrza oraz stymulacja rynku pracy

Poprawa jakości powietrza oraz stymulacja rynku pracy

Dokonując modernizacji domów jednorodzinnych w jednej gminie, ilość emitowanych szkodliwych substancji w wyniku ogrzewania zmniejszyłaby się o 22 tony pyłów rocznie, 15 kg benzo(a)pirenu i aż 5 tysięcy ton dwutlenku węgla. Dzięki temu jednostki samorządowe, które dziś borykają się z problemem złej jakości powietrza, mogłyby spełnić wymagania i limity niskiej emisji. Natomiast przekładając kompleksową termomodernizację na cały kraj, można by zredukować emisję szkodliwych pyłów minimum o 40% dla budynków jednorodzinnych. To wielki krok na drodze do czystego powietrza, którego wykonanie, pozwala na wykorzystanie rozwiązania lokalnych producentów i dostawców, jak i stymulację lokalnego rynku pracy!

Zgodnie z unijnymi dyrektywami

Termomodernizacja budynków oznacza również wypełnienie istotnych unijnych zobowiązań, a także podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na szczycie unijnym, jako jeden z priorytetów na drodze wyjścia z kryzysu wywołanego światową pandemią wskazano tzw. Zielony Ład. Mamy się czym pochwalić i co rozwijać, ale tylko pod warunkiem kompleksowego podejścia do tego wyzwania i wdrożenia powszechnej fali renowacji.

Reasumując – chcąc ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i zmniejszyć energochłonność domów jednorodzinnych, warto jest stosować metody przyjazne naturze. Gdy prawidłowo izolujemy ściany zewnętrzne i dach budynku mieszkalnego, wymienimy źródło energii na bardziej sprawne oraz dostosujemy je do lokalnych warunków, nie tylko poprawimy jakość powietrza i komfort mieszkania, ale również zapewnimy obniżenie poziomu ubóstwa energetycznego.

Zostaw komentarz